สศว. มร.ลป. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ “การลงรักปิดทอง”

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะเชิงช่างศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา “การลงรักปิดทอง” ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนาลำปาง – ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย ได้รับเกียรติจากนายเสกสันต์ ปงคำปา สล่าลงรักปิดทอง และคณะ เป็นวิทยาการ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมเรียนรู้งานศิลปกรรมลงรักปิดทอง จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด