งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 17-03-65

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยบริเวณถนนทางเข้า – ออก ประตูที่ 2 และประตูที่ 4 ทางเท้าด้านหน้ามหาวิทยาลัย บริเวณศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัย บริเวณโดยรอบอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และอาคารสำนักงานอธิการบดี บริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แผนกอนุบาล) บริเวณทางแยกอาคารเรียนคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริเวณหอประชุมใหญ่ จนถึงอาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ