รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ และวันวิทยาศาสตร์

อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติวันสุนทรภู่และวันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยมีกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล และประถมศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ “วันสุนทรภู่” ได้แก่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ การเขียนเรื่องจากภาพ การอ่านฟังเสียง การคัดลายมือ กิจกรรมประกวดการแต่งกายคล้ายตัวละครในวรรณคดี วรรณกรรม นิทานพื้นบ้านของไทย กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน มอญซ่อนผ้า และกิจกรรมบิงโก บิงใจ
ส่วนกิจกรรมโครงการวันวิทยาศาสตร์ มีการจัดฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย
ฐานที่ 1 ไข่นิวตัน (newton egg)
ฐานที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ฐานที่ 3 Snow ball
ฐานที่ 4 ไก่กระต๊าก
ฐานที่ 5 ไอติมหลอด

ภาพ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด