มร.ลป. เตรียมความพร้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ในการนี้ ประธานและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้รายงานความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเหนือ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กำหนดการฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และพิธีรับพระราขทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร