งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน U2T for BCG Fair ภาคเหนือ

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดงาน U2T for BCG Fair ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน

ในการนี้ ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง และอ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงาน อว.ส่วนหน้า จังหวัดลำปาง ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG) ร่วมจัดแสดงและจัดจำหน่ายภายในงานดังกล่าว ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมนิทรรศการ และเลือกซื้อสินค้า ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 1 จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ : งานสื่อสารองค์กร
ข่าว : หอมนวล ศรีริ