ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด พร้อมด้วยผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาชมรมหมากล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการแข่งขัน Pre – U GO Friendship Tournament 2022” เมื่อระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมการแข่งขันหมากล้อม ได้มีการจัดแข่งขันเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่และพัฒนาฝีมือการเล่นหมากล้อม อันจะนำไปสู่การฝึกทักษะ ความรอบครอบ การวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะต่างสถาบัน

ภาพ : ชมรมหมากล้อม มร.ลป.
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด