งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. หารือความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการหารือและประชุมความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ระหว่างนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องประชุม 23112 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.ณัฏฐพร พิมพะ หัวหน้าทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.วีรกัญญา  มณีประกรณ์ หัวหน้าทีมวิจัยวัสดุตอบสนองระดับนาโน และดร.สุวัสสา บำรุงทรัพย์ หัวหน้าทีมวิจัยการวินิจฉัยระดับนาโน โดยมี ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ การประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมหารือเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคตต่อไป

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์