งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมบูรณาการ ICT ในศตวรรษที่ 21

ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมบูรณาการ ICT ในศตวรรษที่ 21 “การพัฒนานวัตกรรมเสมือนจริง AR/VR” ตามโครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565 โดยมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการอบรมกว่า 60 คน

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ