งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ร่วมเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565
โครงการดังกล่าว กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมการจั้งจุดตรวจ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถโดยสารสาธารณะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ณ บริเวณจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรสบปราบ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 654-655 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา
ข่าว : ศศธร เครือนันตา