งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนมหามงคลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผศ.ปริตต์  สายสี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พร้อมด้วย นางสาวศิริขวัญ  วาวแวว  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  และพิธีจุดเทียนมหามงคลถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12  สิงหาคม  2565  ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา
ข่าว : หอมนวล  ศรีริ