งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2565

ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี รองคณบดี ผศ.ดร.นิศากร สุวรรณ รองคณบดี อ.ดร.มยุรี ชมภู รองคณบดี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ