มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจบิดาของอาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีฌาปนกิจจ่าอากาศเอกศิริ สว่างทุกข์ อายุ 75 ปี บิดาของอาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ วัดป่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด