เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา รักษาการแทนผู้จัดการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วยผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์ อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุณเสน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นำนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2565 เข้านำเสนอไอเดียและแผนธุรกิจในการประกวด ออมสิน Smart Start Idea รอบ Prototype to company

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ชาเชียงดารสมิกซ์เบอร์รี่ ภายใต้แบรนด์เชียงดา ชาเวียง และผลิตภัณฑ์แคบหมูปรุงรสพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์หมูยิ้ม ณ ห้อง innovation club by GSB Startup โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอ 40 ผลงานระดับประเทศ จาก 28 มหาวิทยาลัย

ภาพ : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด