งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิตราชภัฏลำปาง’65

มร.ลป.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิตราชภัฏลำปาง’65

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีข้าราชการและอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้
1.ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2.นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
3.นายวีระชัย รินดวงดี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
4.รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
5.ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
6.ผศ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
7.ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8.ผศ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9.อ.ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยจะมีพิธีสัการะสิ่งศักดิ์และพิธีสืบชะตา เวลา 09.19น. ณ สวนสามสอ และงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เวลา 18.30น. ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาพ : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย
ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *