งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม”กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 9″

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง จำนวน 15 แห่ง ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ กยศ.รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 9 เพื่อถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “90 พรรษา 90 ล้านซีซี” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยกำหนดการจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2565 ต่อไป

 

ภาพ  :  กองพัฒนานักศึกษา

ข่าว  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง