มร.ลป. ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และรศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร และคณาจารย์ จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ประชุมร่วมกับ ศ.ชะภิพร เกียรติคชาธาร หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน-ไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู และนายกสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน พร้อมด้วย อ.ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร