มร.ลป. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จังหวัดลำปาง

อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เพื่อแนะนำหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2566 นี้

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566 โดยนักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบออนไลน์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.lpru.ac.th หรือทาง Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 – 237399 ต่อ 5162 หรือ 086 – 4215760 ในวันและเวลาราชการ