งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูคุณภาพ “TPACK และ STEM”

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะครูคุณภาพ “TPACK และ STEM” ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 13 หลักสูตร ประกอบด้วยทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์
ในการนี้ การอบรมเรื่อง TPACK ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน และเรื่อง STEM โดย อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวน 430 คน (moon pleading) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์
ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *