มร.ลป. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ประธานฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินการพิธีแสดงความยินดีบัณฑิต “งานวันแห่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2561-2563” โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดรับพระราขทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565

ภาพ / ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด