งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกจิตอาสาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย
ข่าว : หอมนวล ศรีริ