งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ทั้งนี้พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี กำหนดเข้าตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง