ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนพฤษภาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564

   

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อให้มารับเอกสารการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ณ งานทะเบียนและประมวลผล


newslpru_240565