งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ. สาขาวิชาดนตรี มร.ลป. เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลประจำปี 2565 “The Power Band 2022” Season 2

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ในชื่อวง Ja Pai Funk ประกอบด้วย นายวีรวี คำโล (กีตาร์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นายสิทธิรัตน์ ชะตารุ่ง (ร้องนำ) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายปรัตถกร จอมใจ (กลอง) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายอนิรุธ อุปอินทร์ (กีตาร์) นายสุรชาติ ชุ่มใจ (เบส) และนายพงศธรณ์ ก๋าสุ (คีบอร์ด ) บัณฑิตสาขาวิชาดนตรี รหัส 61 เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลประจำปี 2565 “The Power Band 2022” Season 2 ภายใต้คอนเซปต์ DREAM IT, DO IT กล้าฝัน! กล้าทำ! ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยผศ.ดร.ทยากร สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยอ.พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีม

ภาพ : หอมนวล ศรีริ/ Facebook Fanpage “King Power Thai Power พลังคนไทย”
ข่าว : หอมนวล ศรีริ