งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ.มร.ลป.คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดกลอนสดระดับภาคเหนือ” ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอุดมศึกษา

นศ.มร.ลป.คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดกลอนสดระดับภาคเหนือ” ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การประกวดกลอนสดระดับภาคเหนือ” ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอุดมศึกษา
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นายวรเมธ สะอาดจิตต์
2. นายประกายกาล ประสานสุข
3. นายณัฏฐณิช ราชบุญเรือง
4.นางสาวอภิสรา ทิพันธ์
ทั้งนี้ การฝึกซ้อมและดูแลโดย ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอ.สุวรรณี เครือพึ่ง อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนภาคเหนือ ไปแข่งขันในระดับประเทศ ณ วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ เป็นลำดับต่อไป

ภาพ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข่าว : ศศธร เครือนันตา