งานการศึกษาทั่วไป มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาทักษะ Soft skill กิจกรรมที่ 4

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 งานการศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรมที่ 4 : รูปแบบและแนวการสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้วย Story Telling ผ่านระบบออนไลน์ ( Microsoft Teams) โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพล ฉัตรยาลักษณ์ ประธานกรรมการบริษัท ปาล์ม สตูดิโอ จำกัด เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การขายของออนไลน์….มาทีหลังก็ปังได้” ด้วยเทคนิคการทำวิดีโอโฆษณาแบบมืออาชีพ

การจัดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะ (Soft skill) กับวิทยากรมืออาชีพ ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองให้มีความน่าสนใจ พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้นักศึกษาจัดนิทรรศการ แสดงผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน

ภาพ : งานการศึกษาทั่วไป
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด