งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณาจารย์และนักศึกษา วจ. มร.ลป. ร่วมกิจกรรม “ลูกพังงา จิตอาสาร่วมใจ Big Cleaning Day 2565”

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม “ลูกพังงา จิตอาสาร่วมใจ Big Cleaning Day 2565” โดยมีอาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าคณะวิทยาการจัดการ
โครงการ“ลูกพังงา จิตอาสาร่วมใจ Big Cleaning Day 2565” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา สามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ มีความรักความสามัคคี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นการจัดระเบียบ 5 ส. ของคณะวิทยาการจัดการ
โดยกิจกรรมมีทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักอาจารย์ และบริเวณโดยรอบอาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University

ภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *