งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์โคมประดับ”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์โคมประดับ” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์หลัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการเรียนการสอน และเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา มุ่งเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ให้กับนักศึกษา

โดยการประดิษฐ์โคมในครั้งนี้ จะนำไปประดับในงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00น. ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดหนุ่มสะเปา สาวยี่เป็ง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง การประกวดกระทงฝีมือ (กระทงเล็ก) กิจกรรมการประดิษฐ์สะเปาลอยน้ำ กิจกรรมแขวนโคมล้านนา ยี่เป็งรำลึก กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและอาหารรักษาโรค กิจกรรมสาธิตการละเล่นบอกไฟดอก กิจกรรมการออกร้านกาดหมั้ว พร้อมทั้งรับชมการแสดงจากนักศึกษาชาวต่างประเทศ และนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ณ ลานกลางแจ้ง ด้านหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าว : หอมนวล ศรีริ