งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนอุตฯ ร่วมกับคณะวิทย์ฯ มร.ลป. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ รร.โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.lpru.ac.th ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 – 237399 ต่อ 5162 หรือ 086-4215760 ในวันและเวลาราชการ