งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประเมินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วยผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนางนราทิพย์ เชื้อผู้ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

ภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *