คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี 23-3-65

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 อ.อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี และโครงการ SENIOR RECITAL PROJECT BAND MUSIC ณ ลานกลางแจ้ง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรี ได้จัดการแสดงดนตรีในรูปแบบคอรเสิร์ต เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ในการบริหารจัดการและการแสดงดนตรี ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษา สาขาวิชาดนตรีเกิดความเข้าใจในความเป็นนักดนตรีมืออาชีพ โดยจัดการแสดงในรูปแบบ Onsite และ Online ผ่านเพจ Facebook : สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด