คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. จัดบริการตรวจ ATK 26-03-65

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้บริการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) พร้อมรับผลการตรวจผ่านแอปพลิเคชัน หมอพร้อมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจได้มีการกรอก Google Forms ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไปเมื่อวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 โดยการนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมสังเกตการณ์

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด