งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับ กกต.จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอ.อิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นทีมวิทยากรแกนนำ ในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและหลักสูตรเยาวชนพลเมืองในวิถีใหม่ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณีอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเฉลิม ชลพล หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม สำนักงาน กกต.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายทวี เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ให้การต้อนรับ ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : คณะครุศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ