อธิการบดี มร.ลป. พร้อมทีมนักวิจัย ลงพื้นที่ดูงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมครั่ง ร่วมกับรองปลัด และทีมอว. 30-04-65

เมื่อวันที่ 30 เมษาย

Read more

อธิการบดี มร.ลป. พร้อมทีมนักวิจัย ลงพื้นที่ดูงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมครั่ง ร่วมกับรองปลัด และทีมอว.

เมื่อวันที่ 30 เมษาย

Read more