สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) มร.ลป. บริการวิชาการสาธิตประดิษฐ์ “ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน” ในงาน “ข่วงแก้วเวียงละกอน”

เมื่อวันที่ 12 เมษาย

Read more

สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากร จัดแสดงนิทรรศการ ผลงาน “พญาพรหมโวหารกวีเอกล้านนา”

เมื่อวันที่ 2 เมษายน

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0