สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากร จัดแสดงนิทรรศการ ผลงาน “พญาพรหมโวหารกวีเอกล้านนา”

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) มร.ลป. บริการวิชาการสาธิตประดิษฐ์ “ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน” ในงาน “ข่วงแก้วเวียงละกอน”

เมื่อวันที่ 12 เมษาย

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากร จัดแสดงนิทรรศการ ผลงาน “พญาพรหมโวหารกวีเอกล้านนา”

เมื่อวันที่ 2 เมษายน

Read More