สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ทำพิธีลงนามสัญญาฝึกปฏิบัติงาน โครงการร่วมผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

เมื่อวันที่ 25 มีนาค

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0