รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จากการประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา