มร.ลป. ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ

อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปั

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการหมักเมล็ดโกโก้แห้งที่ได้คุณภาพ

เมื่อวันที่ 16 ธันวา

Read More