มร.ลป.ร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนศ.มรภ.ภาคเหนือครั้งที่ 33 และการจัดการแข่งขันกีฬาผู้นำนศ.มรภ.ภาคเหนือครั้งที่ 6