มร.ลป. ร่วมพิธีไว้อาลัยและประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ แด่บิดาของอาจารย์ภัทราภรณ์ คำลือสาย

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0