มร.ลป. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนในจังหวัดลำปาง