นศ. มร.ลป. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 และเข้าชิงผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ.มร.ลป.คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดกลอนสดระดับภาคเหนือ” ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอุดมศึกษา

นศ.มร.ลป.คว้ารางวัลช

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ. มร.ลป. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 และเข้าชิงผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน

Read More