คณะวิทย์ฯ มร.ลป. MOU ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 สร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 เมษาย

Read more

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. MOU ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 สร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 เมษาย

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0