คณะวิทยฯ มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็นผู้นำค่ายคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด