มร.ลป.ร่วมรับฟังการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566