งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ศูนย์วิทยบริการฯ (หอสมุด) มร.ลป. จัดโครงการส่งเสริมการใช้บริการเชิงรุก ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ.ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 บุคลากรสังกัดศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการส่งเสริมการใช้บริการเชิงรุก ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการหนังสือ การเล่านิทานประกอบการแสดง เรื่อง ลูกหมู 3 ตัว การประดิษฐ์ตัวละครจากนิทาน และการระบายสี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเรียนรู้อย่างสนุกสนาน