งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LPRU MARKETPLACE ร่วมจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในงาน “สภากาแฟ ครั้งที่ 3/2565”

อ.อุษา โบสถ์ทอง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ คณะกรรมการของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย Lpru Marketplace ร่วมกับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำปาง OR ptt ททท.ลำปาง และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในงาน “สภากาแฟ ครั้งที่ 3/2565” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์แห่งความสุข Happiness Center คลังน้ำมัน ปตท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ภาพ : LPRU MARKETPLACE
ข่าว : หอมนวล ศรีริ