เดือนเมษายน65

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนเมษายน65

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องขยายการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

   

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนเมษายน65

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ค.บ. 5ปี รหัส 601..

       งานทะเบียนและ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนเมษายน65

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

 งานทะเบียนและประมวล

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนเมษายน65

ประกาศรายชื่อการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนเมษายน65

สวท.มร.ลป.จัดทำคู่มือสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในการใช้ระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัย และวิธีการติดตั้ง Microsoft Office365

สำนักวิทยบริการและเท

Read More
เดือนเมษายน65

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปรับรูปแบบบัญชีผู้เข้าใช้งานระบบจากเดิมใช้งาน E-Mail

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนเมษายน65

รมว.อว.ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LPRU News : เมื่อวัน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนเมษายน65

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรประกาศนียบัต

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนเมษายน65

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

       ขอเชิญคณะผู้บ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนเมษายน65

มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการ “คมส่งฝัน” ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำป

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนเมษายน65

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีผศ.ประหยัด ช่วยงาน ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

       มหาวิทยา

Read More