งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า มร.ลป. จัดการประชุมระดมสมอง (Focus Group)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดลำปาง จัดการประชุมระดมสมอง (Focus Group) โครงการ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566-2570” โดยผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผศ.อัญธิชา รุ่งแสง และอ.เทวฤทธิ์ วิญญา เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม คือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สศช. หอการค้าจังหวัดลำปาง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
การจัดทำ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566-2570” (จังหวัดลำปาง) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจสำหรับภาคเอกชนในพื้นที่ให้มีทิศทางภารกิจและบทบาทไปในทางเดียวกันและสอดคล้องกับแผนพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่ดำเนินการทั่วประเทศ และเพื่อเสนอโครงการในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของพื้นที่ โดยผ่านกลไก อว.ส่วนหน้าและหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค

ภาพ : อว.ส่วนหน้าฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *