งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาธิต มร.ลป. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน แก่นักเรียนชั้น ป.1 – 4

LPRU News :เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4 ที่เข้าร่วมหลักสูตร Summer Course 2021 ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เสริมทักษะ Survival Skill โดยทีมวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ประกอบด้วย อ.เบญจวรรณ นันทชัย อ.ไฉไล ผาเงิน และ อ.อิสรา โยริยะ ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 5
ทีมวิทยากรได้ให้ความรู้การเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินในชีวิตประจำวัน ในหัวข้อ “เมื่อสำลักอาหารเราจะทำอย่างไรนะ” เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือตัวเองหรือเพื่อน และลดโอกาสในการสำลักอาหารในเด็ก และทำความรู้จักอวัยวะในร่างกายพาเด็กๆ มาฟังเสียงปอด เสียงหัวใจ ไปถึงรู้จักเส้นเลือด และกระดูกในร่างกาย ทั้งของเด็กทารกและของผู้ใหญ่ กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 35 คน
ภาพ/ข่าว : หอมนวล สรีริ