งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชานิติศาสตร์ มร.ลป. ร่วมวางพวงมาลา “วันรพี”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 รศ.พฤกษา เครือแสง พร้อมด้วยอ.เกียรติสุดา โสดามรรค อ.มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันระพี” ณ ศาลแขวงลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ภาพ : สาขาวิชานิติศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ